רישום נישואין

המועצה הדתית אזורית הגליל התחתון מספקת שרותי רישום לנישואין וביצוע חופות.

שעות קבלת קהל לרישום נישואין:

ימים א, ב, ד: 9:00-13:30
יום ג: 9:00-13:00
יום ה: 9:00-15:30

תעודת רווקות:

לצורך תעודת רווקות יש להמציא את הדברים הבאים:

תעודת זהות, 2 תמונות פספורט, שני עדים עם תעודות זהות, אגרה 135 ₪.

תיק נישואין:

לצורך תיק נישואין יש להמציא את הדברים הבאים:

• תעודות זהות של שני בני הזוג, 3 תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.

• תעודת רווקות לבן/בת זוג שאינו/ה מגליל תחתון מאזור מגורו/ה.

• בן/בת זוג מאזור גליל תחתון להביא 2 עדים עם תעודות זהות.

• אגרה 600 ₪. (הנחה לסטודנט 360 ₪).