מחלקות

המועצה הדתית אחראית על אספקה ותפעול כל שרותי הדת לאזרח: שיפוץ, אחזקה ותפעול מקוואות, פיקוח על הכשרות, בניית בתי כנסת, הקמת ותחזוקת עירוב, רישום נישואין וביצוע חופות, טיפול בקבורה, תפעול ותחזוקת בתי עלמין, העסקת רבנים ליישובים, ארגון פעילות תרבות תורנית בישובים הקהילתיים והדתיים ובישובים שאינם שומרי תורה ומצוות.